BLANDEKAR MED PUMPE OG TIDSRELE

Tilhørende Produktgrupper

  • Kjemi (lavtrykk),
  • Kjemiblandere,

Tilhørende Bransjer

  • Driftsavdeling/generell industri,
  • Næringsmiddelindustri,
  • Skade- og lakkavdeling,
  • Vaskehall,
  • Verksted,

Beskrivelse

Enhet bestående av rustfritt blandekar til kjemi/vann, hydrominder, elektrisk pumpe med tidsrele og påføringslanse.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS