INJEKTOR JUSTERBAR 2,1 MM. 3/8" M+M.

Tilhørende Produktgrupper

  • Injektorer,
  • Injektorer (høytrykk),
  • Injektorer (skum høytrykk),
  • Kjemi (lavtrykk),
  • Kjemiblandere,

Tilhørende Bransjer

  • Driftsavdeling/generell industri,
  • Næringsmiddelindustri,
  • Skade- og lakkavdeling,
  • Verksted,

Beskrivelse

Injektor til kjemi i messing.
Maks 280 bar.
Maks 90 °C.
Maks 30 l/min.
2,1 mm dyse
NB! Pil på injektor skal stå i væskestrømmens retning.
Innfesting:
Inn: 3/8″ utv. BSP
Ut: 3/8″ utv. BSP

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på

For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk. Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangen er for tynn eller lang).

Tilleggsinformasjon

Denne injektor består av blant annet messing.
Enkelte kjemikalier vil tære messing.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS