Skumkanne mobil 17 l. med luftdreven matepumpe

Beskrivelse

Mobilt skumanlegg med 17 liters tank.
Beregnet for bruk av ferdigblandet væske.
Meget god skumkvalitet.
Krever kontinuerlig lufttilsluttning.
Enheten er tilgjengelig med pumper til forskjellige kjemikalier.
NB! Kan ikke brukes til hydrokarboner

Spesifikasjoner:
Slange: 6 meter armert slange, 12,7 mm. innv.
Skumleveranse: 57 – 144 l/ min.
Skumdistanse: 4,6 – 6 meter.
Maks væsketemperatur: 4,4 °C – 37 °C.
Støynivå ved drift: Gjennomsnittlig 79dB (A).
Vibrasjonsnivå på lanse ved drift: Maks 2,5 m/s².

Dimensjoner:
Mål enhet i mm.: H= 510, B= 270, L= 609
Mål emballasje i mm.: H= 550, B= 400, L= 640
Vekt enhet inkl. slange, pistol og lanse: 14 kg.
Vekt i emballasje: 15,12 kg.
Vekt enhet full med kjemi: ca. 32 kg.
Maks volum væske på tanken: 18,93 liter.

Krav:
Krav for lufttrykk: Luftregulator (R25) er fabrikkinnstilt til 50 psi (3,4 bar). Påkrevd lufttrykk til enhet er 40 til 80 psi (3 – 5 bar) ved 5 til 10 CFM (141,64 – 283,30 l/ min).
Krav for kjemi: Følg kjemiprodusentens instruksjoner.

Akseptable kjemiske produkter:
Alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Kalrez pumpen brukes ved kjemisk innhold av D-Limonene og Viton eller Kalrez pumpen brukes ved kjemisk innhold av klor.

Brukerveiledning

Før bruk:
1. Fyll kannen med vann og kjemi i blandingsforhold gitt av kjemileverandøren.
2. Med kulekranen (HV60) i stengt posisjon, koble trykkluft til lufttilkoblingen på kannen (AP25-E).
3. Åpne forsiktig kulekranen (HV60) helt.
4. Juster ”wet foam / dry foam” kranen (NV14Y) til ønsket blanding ved å følge stegene A-D under:
A. Steng kranen (NV14Y) fullstendig ved å vri den med klokken.
B. Åpne kranen (NV14Y) ved å vri den mot klokken nøyaktig 3 runder.
C. I mens enheten går, forsett å vri kranen mot klokken 1/4 runde om gangen med 30 sekunders intervall inntil ønsket skum- konsistens er oppnådd.
D. Hvis kranen åpnes for mye kan pumpen stoppe. Skjer dette, begynn igjen fra punkt A.

Etter bruk:
1. Koble fra trykklufttilkoblingen (AP25E) og slipp ut gjenværende trykkluft ved å åpne kulekranen (HV60).
2. Skru ut dreneringsplugg ((DP-A)(nederst i front på enheten)) for å tømme tanken for væske.
3. Skru inn dreneringspluggen igjen når enheten er tom for væske.
4. Fyll så på ca. 4-5 liter rent vann på tanken (til skylling).
5. Med kulekranen (HV60) i stengt posisjon, koble trykkluft til lufttilkoblingen på kannen (AP25-E).
6. Skyll gjennom med kulekranen (HV60) åpen til alt vannet har passert igjennom enheten.
7. Koble fra trykklufttilkoblingen (AP25E) og slipp ut gjenværende trykkluft ved å åpne kulekranen (HV60).
8. Steng kulekranen (HV60) etter all trykkluften er ute av enheten.

Tilleggsinformasjon

Tilgjengelige matepumper til enhet:
*P56: Polypropylen kropp med Santoprene pakninger
P56V: Polypropylen kropp med Viton pakninger
P56K: Polypropylen kropp med Kalrez pakninger
*Santoprene-pumpen er standardpumpen. Viton og Kalrez er tilgjengelige på forespørsel.
Bruksområdet i forhold til væsketype er retningsgivende. Med den store variasjon av rengjøringsmiddel som finnes på markedet garanterer ikke Chemsmart AS / produsent for skumkannens holdbarhet.
Finnes også med 38 og 90 liters tank og div. modeller for veggmontering.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS