Smart 40

Beskrivelse

  • Konsentrert skånsom vintervask med sitrusolje
  • Fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett.
  • Meget trygg i bruk.
  • Anvendelig til alle typer kjøretøy.
  • Meget godt egnet til motorvask.
  • Fosfatfri

Smart 40 er en konsentrert svakt alkalisk vannblandelig emulsjon for trafikkfilmfjerning, motorvask og industriell avfetting. Produktet fjerner skånsomt trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett. Trygt i bruk. Matter ikke lakk og angriper ikke elokserte lister, glass eller plast. Anbefales brukt i børstevaskemaskiner.

Brukerveiledning

Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 – 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykk-strålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15-30 cm). Skyll ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Dosering

Lett Forurensing / Kraftig forurensing
Bilvask: 1:2 - 1:5 / 1:1 - 1:3
Motoravfetting: 1:1 - 1:2 / 1:1 - 1:2
Industriell avfetting: 1:2 - 1:5 / 1:1 - 1:3

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Varmt vann 1:20 - 1:50
Kaldt vann 1:10 - 1:20

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Bruk av varmt vann vil også forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon

NB! La ikke produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS