Smart 50

Beskrivelse

  • Konsentrert skånsom vintervask med sitrusolje
  • Fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett.
  • Meget trygg i bruk.
  • Anvendelig til alle typer kjøretøy.
  • Meget godt egnet til motorvask.
  • Fosfatfri

Vannblandelig emulsjon utviklet for vintervask av biler, motorvask og industriell avfetting. SMART 50 fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett. Produktet kan brukes på lakkerte og malte flater. Anbefales brukt i børstevaskemaskiner.

Brukerveiledning

Pålegging av produkt ved lavt trykk:

Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp(vaskeavstand ca.15 – 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15-30 cm). Skyll ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Dosering

Pålegging av produkt ved lavt trykk:
BLANDES: Lett forurensing / Kraftig forurensing
Bilvask 1:4 - 1:10 / 1:1 - 1:5
Motoravfetting 1:3 - 1:4 / 1:1 - 1:4
Industriell avfetting 1:3 - 1:10 / 1:1 - 1:5

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Varmt vann 1:40 - 1:100
Kaldt vann 1:20 - 1:40

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Bruk av varmt vann vil også forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon

NB! La ikke produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt.

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS