Smart Lastebilvask W

Beskrivelse

Alkalisk, høykonsentrert vaskeprodukt utviklet for effektiv og regelmessig vask av tyngre kjøretøyer som lastebiler, busser, entreprenørmaskiner og varebiler. Smart Lastebilvask W kan også brukes som rammevask, motorvask og gulvvask på verksted o.l.

Brukerveiledning

Alt. 1. Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Bland produkt ut med vann til ønsket styrke.
Blandingsforhold:
Lastebil/ buss/ varebiler/ entreprenørmaskiner 1:20 – 1:40
Motorvask/ gulvvask 1:10 – 1:20
NB! Dersom vaskeflaten er varm må vaskeobjektet kjøles ned med kald vann før pålegging av produkt.
Utblandet produkt påføres vaskeobjektet nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La ikke produktet tørke på vaskeobjektet! Spyl av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand 15-30 cm). Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Alt. 2. Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk: Bruk nødvendig innblanding med vann.
Blandingsforhold:
Trafikkfilm-fjerning 1:120-1:250
Motorvask/ gulvvask 1:70-1:150
Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15 – 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet. Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet).

Tilleggsinformasjon

Ved feil bruk kan produktet skade overflatebehandlet aluminium og matte en-sjikts lakk. Ved mistanke sjekk! Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent. Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet originalemballasje. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager. Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 25, 205 og 1000 liter.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS