Om Chemsmart

Chemsmart ble etablert året 2001, i et lagerlokale i Rovenveien 125 i Fetsund, to mil øst for Oslo. Dette året var ingen ansatt på fulltid. I januar 2004 ble bedriftens infrastruktur forandret. Dette førte til et ønske om å utvide driften. I løpet av året 2004 var det 2 fulltidsansatte + deltid regnskap. Pr. i dag er vi 6 ansatte + deltid regnskap. Vi holder nå til i Industriveien 24 på Skedsmokorset.

Kunnskapen om våre produkter og evnen til å videreformidle denne til våre kunder er i sterkt fokus hos oss. Vi ser at denne kunnskapen sammen med våre valg av kvalitetsprodukter gir oss innpass hos stadig nye kunder og leverandører.

Chemsmart ønsker å være en fanebærende bedrift med fokus på fagkunnskap og miljø. Vi bryr oss om alle leddene i næringskjeden; brukeren, produktet, bruken, arbeidsobjektet, miljøet og økonomien.

Chemsmart skal være et naturlig førstevalg innen våre bransjer.

Kvalitet

Vi ønsker å fremstå som en pålitelig, kompetent og seriøs leverandør av våre tjenester, våre kjemiske produkter og vår rekvisita. Vår målsetting er å oppfylle våre kunders ønsker og krav.

Dette skjer gjennom:

  • høy kvalitet på produkter og service
  • godt produktsortiment
  • raske og pålitelige leveringer
  • motiverte og engasjerte medarbeidere
  • fokus på stadige forbedringer

Ved å velge produkter og materiell av høy kvalitet unngås mye problemer og driftsstans. Arbeidet utføres raskere og enklere, samt at sluttresultatet blir bedre.

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS