Miljø

Chemsmart tar ansvar for miljøet. Vi ønsker alle et godt miljø rundt oss. Chemsmart ønsker å medvirke positivt til dette ovenfor sine ansatte, kunder og leverandører. Våre produkter tilfredsstiller kravene stilt av Norske myndigheter.

Vi samarbeider med produsenter som har en god miljøpolitikk og som tar sitt ansvar seriøst. Våre leverandører av kjemiske produkter er sertifiserte med miljøstyringssystemet ISO 14001 eller bedre.

Chemsmart leverer ca. 70 % av sin kjemi ved hjelp av minibulk anlegg. Dvs. vi pumper kjemiske produkter fra integrerte tanker i våre distribusjonsbiler og direkte inn på emballasje hos kunden. Dette sparer miljøet for store mengder emballasje. Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, som er en organisasjon for retur av emballasje. De sikrer at emballasje som industrien setter på markedet i Norge blir samlet inn og gjenvunnet.

Grønt Punkt

Grønt punkt logo

Chemsmart er medlem i Grønt Punkt Norge AS, som er en organisasjon for retur av emballasje. Gjennom dette deltar vi aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene: Plastretur AS, Norsk Returkartong AS, Norsk Resy AS, Sirkel Glass AS, Norsk Metall Gjenvinning AS og Renas AS.

Certificate

https://www.grontpunkt.no/

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS