Våre tjenester

Kjemi:

Vi tilbyr kjemiske produkter til følgende markeder:

 • Vaskehall
 • Bil klargjøring
 • Generell industri
 • Næringsmiddel
 • Hygiene

Vårt sortiment av kjemiske produkter er til en hver tid i endring og tilpasses i forhold til følgende kriterier:

 • Markedets krav til virkningsgrad
 • Kvalitet, effektivitet, holdbarhet, bruksområder
 • Minimalisere miljøbelastningen

Substitusjonsplikten: Vi velger de mest miljøvennlige produktene som virker til sin hensikt.

Levering:

Våre produkter leveres med egen distribusjon i følgende områder: Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold (deler av) og Hedmark (deler av).

Trafikkfilmfjernere, asfaltfjernere, spylevæske og AdBlue leveres fortrinnsvis på bulk (vi fyller opp eksisterende utplassert emballasje med vår tank-lastebil).

Dokumentasjon:

Vi streber etter at produktdokumentasjon til enhver tid skal være oppdatert i henhold til gjeldende lover/regelverk og inneholde mest/best mulig relevant brukerinformasjon.

Sikkerhetsdatablader (SDS):

Våre SDS som faller inn under kravet om distribusjon, sendes automatisk på epost til avtalt mottakeradresse. SDS som ikke faller inn under dette kravet gjøres tilgjengelig på etterspørsel.

Våre etiketter og verneblad er utstyrt med QR kode, som kan skannes for enkel tilgang til sikkerhetsdatabladet.

Opplæring, kursing og demonstrasjoner:

Mange kjemiske produkter utgjør en fare for bruker, miljø og objekt ved feil bruk eller håndtering. Informasjon om bruksområde med tilhørende brukerveiledning finnes på produktets etikett. Informasjon om korrekt bruk blir også forklart eller demonstrert av selger eller kursholder. Se»Kurs/ opplæring» for mer informasjon.

Tilbehør:

Kjemiske produkter krever utstyr av forskjellige slag for at de skal kunne utføre deres tiltenkte oppgave. Vi tilbyr et bredt utvalg av dette tilbehøret og stiller følgende kriterier ved innkjøp.

 • Utførelse: Vi søker en best mulig kvalitet samt at produktene skal være funksjonelle, holdbare og miljøvennlige.
 • Brukervennlighet: Vi tilbyr tilbehør av høy kvalitet som er enkle i bruk. Vi tilbyr opplæring der dette er nødvendig/ ønskelig.
 • Ergonomi: Brukerens helse er viktig for en bærekraftig bedrift. Det legges derfor vekt på god ergonomi ved innkjøp av materiell og installasjoner som krever manuell håndtering.
 • Pris: Konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare produkter i markedet.

Installasjoner:

Vi tilbyr forskjellige typer installasjoner for vask og rengjøring innen industriene; bil, transport, næringsmiddel og generell industri. Hos Chemsmart utvikles det stadig nye løsninger for effektivisering av arbeidsoppgaver. Ved utvikling og produksjon er det fokus på holdbare materialer og elektriske styringer som sikrer installasjonene og hindrer driftsstans.

Vaskehall:

Vi leverer løsninger for forskjellige behov. Alt fra enkle manuelle vaskeløsninger tilpasset små bedrifter til komplette installasjoner for vaskehaller og selvvaskeanlegg.

Prosjektering av vaskehaller:

Vi ønsker å komme tidlig med i planleggingen av nybygg/rehabilitering/ ombygninger der vaskehall er påtenkt. Det er viktig at alle aspekter ved den kommende driften blir synliggjort tidlig i prosjekteringen.

Vi ser at det ofte er valgt mindre effektive løsninger i både nye og eldre lokaler. Dette går da som regel utover driften (tidsbesparelse), brukeren (ergonomiske arbeidsstillinger) og håndtering av kjemi (størrelse på kjemiske reservoar, kjemihåndtering og tidsbruk). Dette er uheldig for driften. Vi ønsker å være behjelpelige med gode løsninger i forhold til effektiv fremtidig drift. Vår erfaring med vaskehaller og bil klargjøring strekker seg tilbake til starten av 90 tallet.

Foruten miljøaspektet, tilstrekkelig ventilasjon og oljeutskiller er det er viktig at vaskehaller med dertil tekniske rom er dimensjonert og utført med tanke på følgende:

 • Kapasitet
 • Størrelsen på vaskeobjektene.
 • Brukervennlighet.
 • Driftssikkerhet
 • Økonomi
 • Teknisk rom er dimensjonert og tilrettelagt for aktuelle styringer, pumper, blandere og kjemiske reservoarer.

Det utføres gjennomgang av anlegget med representant/er for bedriften før oppstart av alle monterte anlegg. Evt. serviceavtale blir tilbudt.

Service/montering:

Vi har egne montører/ servicearbeidere. Disse har løpende opplæring på aktuelt utstyr. Demonterer og utfører service i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold og Hedmark.

Vi tilbyr:

 • Serviceavtaler
 • Service/reparasjoner av eksisterende utstyr
 • Montering etter avtale

Kurs/opplæring:

Chemsmart tar ansvar for at våre kjemiske produkter og tilbehør blir brukt skånsomt, effektivt og på riktig måte. Til brukerne tilbyr vi følgende dokumentasjon og opplæring:

 • Kjemiske produkter leveres med etiketter der utfyllende brukerveiledning og eventuelt relevant farebeskrivelse kommer frem.
 • Tilbehør leveres med utfyllende brukerveiledning og/eller nødvendig verbal forklaring ved førstegangs kjøp.
 • Tekniske anlegg/installasjoner. Det utføres eller avtales opplæring ved overlevering.

Etter avtale tilbyr vi følgende kurs/demonstrasjoner:

 • Kurs i høytrykksvask av kjøretøy
 • Kurs i polering av kjøretøy
 • Kurs i utvendig rengjøring av kjøretøy
 • Kurs i innvendig rengjøring av kjøretøy
 • Demonstrasjon av kjemi/tilbehør

Alle våre kurs inneholder relevant informasjon om HMS/helse, miljø og sikkerhet i forhold til de forskjellige kjemiske produkter med tilhørende tilbehør/maskiner og bruken av disse.

Informasjonen i etikett, verneblad og sikkerhetsdatablad (SDS) som har relevans til bruken og brukeren blir gjennomgått.

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS