Service & teknisk info

Reparasjoner/service

Serviceverksted:

Vi har eget verksted på Skedsmokorset der vi utfører reparasjoner/service på maskiner som; høytrykkspylere, kjemipumper, støvsugere, tepperensmaskiner, feiemaskiner, skuremaskiner, dampvaskere, polermaskiner, luktsaneringsmaskiner m.m.

Servicebil:

På forespørsel reiser vi ut til kunden med vår servicebil og reparerer/server tekniske installasjoner.

Bestilling av reparasjon/service stilles til følgende personer:

 • Service av tekniske installasjoner og maskiner:
  Knut G. Bjerke, tlf. 48 42 75 55, e-post: service@chemsmart.no

Tekniske spørsmål

Vi selger produkter og tjenester som ofte krever direkte kommunikasjon.

Spørsmål av teknisk art kan stilles til følgende personer:

 • Bilpleie utførelse, maskiner og tilbehør:
  Kent Torp, tlf. 48 86 99 99, e-post: kent@chemsmart.no
 • Tilbud og prosjektering av vaskeløsninger og kjemianlegg innen bil,- transport,- og generell industri:
  Knut Bjerke, tlf. 96 00 00 95, e-post: knut@chemsmart.no
 • Service av tekniske installasjoner og maskiner:
  Knut G. Bjerke, tlf. 48 42 75 55, e-post: service@chemsmart.no

Kurs/opplæring

Chemsmart tar ansvar for at våre kjemiske produkter og tilbehør blir brukt skånsomt og effektivt. Til brukerne tilbyr vi følgende dokumentasjon og opplæring:

 • Kjemiske produkter leveres med etiketter der utfyllende brukerveiledning og evt. relevant farebeskrivelse kommer frem.
 • Tilbehør leveres med utfyllende brukerveiledning og/eller nødvendig verbal forklaring ved førstegangs kjøp.
 • Tekniske anlegg/installasjoner. Det avtales opplæring ved overlevering.

Etter avtale tilbyr vi følgende kurs/demonstrasjoner:

 • Kurs i høytrykksvask av kjøretøy
 • Kurs i polering av kjøretøy
 • Kurs i utvendig rengjøring av kjøretøy
 • Kurs i innvendig rengjøring av kjøretøy
 • Demonstrasjon av kjemi/ tilbehør

Alle våre kurs inneholder relevant informasjon om Helse, Miljø og Sikkerhet i forhold til de forskjellige produkter og bruken av disse.

Informasjonen i etikett, verneblad og sikkerhetsdatablad (SDS) som har relevans til bruken og brukeren blir gjennomgått.

Eventuelle faremomenter vedrørende bruk av aktuelle tekniske installasjoner og maskinelle hjelpemidler som høytrykkspylere, rensemaskiner og polermaskiner m.m. blir gjennomgått.

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS