Ad-Blue

Beskrivelse

Urealøsning 32,5 % for reduksjon av NOx avgasser fra diesel-kjøretøyer med SCR-katalysator. Dette produktet er produsert i Norden i samsvar med AUS32 spesifikasjon DIN70070 og kvalitetssikret i henhold til ISO 22241 med revisjoner. Produktet er tilpasset utslippskravene til Euro 4 – 6.

Dosering

Helles ufortynnet på kjøretøyets AdBlue-tank.

Tilleggsinformasjon

Forsiktighetsregler ved håndtering av AdBlue:

• Fyll alltid AdBlue på AdBlue-tanken. Både fylleenheten og tanklokket er tydelig merket.
• Pass på at det aldri fylles diesel på AdBlue-tanken.
• Bruk bare AdBlue-utstyr til lagring eller fylling av AdBlue.
• Hold AdBlue-utstyret rent og fritt for støv og smuss.
• Kontroller at forseglingene på AdBlue-tanken og -beholderen er på plass og intakte.
• Bruk demineralisert vann eller AdBlue til intern rengjøring eller priming av AdBlue-utstyr.
• Bland aldri ut AdBlue med vann, drivstoff, olje eller andre væsker.
• Ved risiko for søl eller ved håndtering av store mengder AdBlue bør det brukes verneklær.
• Skyll grundig med vann hvis du søler AdBlue på bakken, i et kjøretøy eller på en malt/lakkert overflate.
• Beskytt mot ekstreme temperaturer. AdBlue fryser ved -5 til -11˚C. Tiner i systemet ved oppstart av motor.
• Om din AdBlue fryser på tanken, varm beholderen opp forsiktig ved å tine lagrings- beholderen. AdBlue kan fint brukes igjen når den er opptint fordi den da går tilbake til sin opprinnelige tilstand.
• Hold AdBlue borte fra direkte sollys.
• Anbefalt lagringstemperatur for AdBlue er fra 5 til 25˚C. Kortvarig eksponering for høyere temperaturer vil ikke skade. Kjøl ned den forseglede AdBlue-beholderen hvis den blir overopphetet ved å sprøyte vann på den. Langvarig høy temperatur vil føre til at
produktet går i oppløsning.
• Holdbarhet på produktet vil være ca. 2 år ved korrekt lagring.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS