Antifoam

Beskrivelse

Antifoam er skumdempningsmiddel
Stopper uønsket skumoppbygging.
Egnet til: Vannrenseanlegg, gulvvaskemaskiner m.m.
Det brukes til å redusere skummengden i kjemiske produkter til ønsket nivå.

Brukerveiledning

Ristes godt før bruk! Tilsettes i skittenvannstanken på bl.a. gulvvaskemaskiner, der skumoppbygging ikke er ønsket.

Dosering

1% eller mindre tilsettes i ønsket produkt.

Tilleggsinformasjon

Produktet må bare brukes i overenstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS