Brake, Clutch & Electrical Cleaner (B.C.E)

Beskrivelse

Bremse, clutch- og elektro-rens.

Fjerner smuss, olje og fett fra elektriske og mekaniske komponenter.
Fordamper raskt og etterlater en ren, tørr overflate.
Fukter/binder (uskadeliggjør) farlig asbest (bremse)støv.
Ideell som flekkfjerner på stoff/tekstiler.

Brukerveiledning

Ristes før bruk!
Skru av strømtilførsel til utstyr som skal rengjøres/ avfettes. Påfør rikelig med produkt og tørk av med klut/ fille/ papir ("lo-fritt" med god absorberingsevne).
NB! Ikke spray på strømførende utstyr. Påse at produktet har fordampet før strøm tilføres avfettet elektrisk utstyr.
Sjekk bremseeffekten etter bruk på bremsekomponenter. Bevegelige deler må smøres etter avfetting.

Flekkfjerning stoff: Spray B.C.E på flekken, skrubb lett over med børste, svamp eller en fuktig klut. Spray over med en mildt såpevann og tørk over det våte område med en ren våt klut.

Dosering

Brukes konsentrert

Tilleggsinformasjon

Lagres i originalemballasje over år i temperatur mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Leveres i UN-godkjent emballasje på 400 ml., 5 og 25 liter.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS