Brisk Low Foam

Beskrivelse

Brisk Low Foam brukes til å rense interiør i kjøretøy, seter, tepper m.m.
Produktet hemmer bakterievekst og mikroorganismer som skaper vond lukt.

PH nøytral.
Gjør tekstiler myke og antistatiske.
Skader ikke interiør, seter og tepper.
Inneholder fargefremhevingsmiddel.
Bakterie og lukt-hemmende.
Antistatisk.
Etterlater frisk duft.

Brukerveiledning

Maskinell rens:
Blandes 1:10 - 1:20 med lunkent vann i rentvanns-tanken til rensemaskinen.
Rens i alle retninger for best resultat.

Manuell rens:
Blandes 1:10 med lunkent vann i en bøtte. Påføres ønsket flate med svamp/ klut/ børste. Ikke bruk for mye fuktighet. Gni til ønsket resultat oppnås. Sug deretter over flaten med en våtsuger, eller bruk mikroklut med god absorpsjonsevne. Kluten skal være lett fuktet med vann. Gjenta om nødvendig.

Tilleggsinformasjon

Ristes godt før bruk.
Produktet må bare brukes i overenstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent. For inngående info om beskyttelse; les Sikkerhetsdatablad.

Ved tynning av konsentratet vil følgende fare- og sikkerhetssetninger endres:

Fortynning 1 del konsentrat og 9 deler vann eller ytterligere fortynnet:
H – setninger: Ikke merkepliktig.
Håndvern: Normalt ikke påkrevet. Vernehansker må evt. anbefales på bakgrunn av en risikovurdering.
Øyebeskyttelse: Briller som overholder en godkjent standard bør brukes hvis risikovurdering indikerer øyekontakt er mulig.
Hud- og kroppsvern: Hvis gjentatt kontakt med huden er mulig, bruk verneklær.
Åndedrettsvern: Ingen spesiell beskyttelse er påkrevet når tilstrekkelig ventilasjon opprettholdes.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS