INJEKTOR SKUM PVC 294D

Beskrivelse

Kjemiblander for direkte blanding og skumpålegging av vannblandelige kjemikalier.
Vann under lavt trykk(eks;trykk i vannkranen), trykkluft samt en injektorløsning er alt som trengs for å legge ferdigblandet vaskesåpe direkte på ønsket vaskeobjekt.
Injektor, sugeslange (2,3m), keramikklodd, sil til sugeslange og lufttrykksmanometer.
Innfesting:
Luft inn: 1/4″ F
Vann inn: 3/4″ F. BSP
Skum ut: 3/4″ M. BSP

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren samt tilkoblet trykkluft.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet samt kvaliteten på skummet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på
1:3,7 (21% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann).
For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk. Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangene er for tynne eller lange).

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS