Polettskap 4 program EMS-1040 NOK

Beskrivelse

Polettstyrt timer med 4 programer for selvbetjent og tidsstyrt drift av høytrykksvasker og kjemianlegg.

Enheten er i rustfritt stål og de elektriske funksjonene er beskyttet mot vannsprut.
Enheten krever strømtilkobling og styres av poletter.
LED displayet kan programmeres til å vise gjenstående tid eller gjenstående poletter.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS