Pulsdemper høytrykk 210 bar 3/8" F. NPT

Beskrivelse

Pulsdemperen demper puls forårsaket av høytrykks- stempelpumper. Den monteres på høytrykksiden på pumpehuset og er beregnet for kontinuerlig trykk mellom 40 og 210 bar.

Spesifikasjoner:
Tilkobling: 3/8″ F. NPT
Min. trykk: 40 bar
Maks arbeidstrykk: 210 bar
Maks trykk: 250 bar
Maks vannmengde: 25 liter pr. min.
Mål i mm.: H:133 Ø:70
Vekt: 0,89 kg.

Høytrykks stempelpumper skaper vibrasjoner som forplanter seg videre til installasjonen pumpen er montert fast i (eks. vegg) + eventuelt rørgater, slangetromler, slanger pistoler og lanser. Disse vibrasjonene vil under bruk kunne være forstyrrende for mennesker i nærmiljøet og på sikt skade bruker av anlegget og før nevnt installasjon og komponenter. Pulsdemperen demper disse vibrasjonene og støyen vibrasjonene produserer. Det er god HMS og økonomi og montere pulsdemper på høytrykksanlegg.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS