Skumanlegg veggmontert til 2 kjemikalier

Beskrivelse

Komplett skumanlegg for næringsmiddelsektoren. Gir skum med meget bra kvalitet. Med vendekran for valg mellom 2 kjemikalier. Krever kontinuerlig vann- og lufttilsluttning. Blander kjemi/vann fra 1:1 til 1:16 ved hjelp av forskjellige dyser. Leveres med 15 m slange, 1.2 m lanse og 1/2″ flatstråle lavtrykksdyse. Ca. 21 m total rekkevidde.

Høyde skap: 457 mm
Bredde skap: 406 mm
Dybde skap: 229 mm
Materiale i skap: Plast
Lanse: 1200 mm. 3/4″armert(19mm innv.)
Lengde slange: 15 meter.
Vekt: 14,5 kg.
Vekt i ytteremballasje: 21 kg (NB: 2 kolli)
Farge: Grå m/blå slange.
Skumleveranse: 75 l/min.
Sprøytedistanse: 4,6 – 6,1 meter.
Temperatur ferdigblandet kjemi: 4,6 – 37 °C.
Støy ved bruk: 79 dB(A).
Vibrasjon ved bruk: Maks 2,5 m/s²

Tilkobling vann: 3/8″F. BSP
Vannleveranse til enhet: 10 – 100 psi(1 – 6,9 bar), 7,6 l/min. min fløde.
Vanntemperatur til enhet: 4,5 – 37 °C.

Tilkobling luft: Stuss 1/4″ + 9 mm. 3/8″ slange.
Luftleveranse til enhet: Min. 40 psi(3 bar). Maks 100 psi(7 bar).
Driftsområde luft: 40 – 80 psi(3 – 5 bar) med 5 – 10 CFM(141,64 – 283,30 l/min.).
Krav til luftkompressor: Opprettholde trykk på minst 60 psi (4 bar) ved 4 CFM(113,32 l/min.) under drift. Vi anbefaler min. 3 HP luftkompressor med 55 liters tank.

Tilleggsinformasjon

Vi anbefaler at enheten monteres 2 meter over gulv eller lavere(festemateriell for betong/tre medfølger). Enheten leveres med Santoprene-pumpe for alkaliske produkter. Enheten kan på etterspørsel leveres med Viton- eller Kalrez pumpe. Santoprene-pumpen er ikke egnet for sterke syrer, hydrokarboner(løsemiddel) og d-limonene.
Bruksområdet i forhold til væsketype er retningsgivende. Med den store variasjon av rengjøringsmiddel som finnes på markedet garanterer ikke Chemsmart AS / produsent for skumkannens holdbarhet.
Det anbefales montering av sil på inntaksvannet til enheten(lagervare).
Tilbakeslagsventil på inntaksvann til enheten må monteres(lagervare).

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS