Asol D65

Tilhørende Produktgrupper

 • Flekkfjerner (fasadevask),
 • Kjemi (asfaltfjerner),
 • Kjemi (delevask-produkter),
 • Kjemi (dørstolpe- og tanklokkrengjøring),
 • Kjemi (flekkfjerning),
 • Løsemiddelbasert (fasadevask),
 • Løsemiddelbasert (motorvask),
 • Løsemiddelbasert (nybilavfetting),
 • Løsemiddelbasert vaskemiddel (avfetting),
 • Løsemiddelbasert vaskemiddel (håndvask og glansvask av kjøretøy),
 • Løsemiddelbasert vaskemiddel (høytrykkvask kjemi),

Tilhørende Bransjer

 • Bilpleie/Kosmetisk klargjøring,
 • Driftsavdeling/generell industri,
 • Skade- og lakkavdeling,
 • Vaskehall,
 • Verksted,

Beskrivelse

Asol D65 brukes til petrokjemisk nybilavfetting, asfalt, tjærer og tectyl-fjerning. Brukes også som parafin og industriell avfetting.
Løser asfalt, tectyl, tjære m.m.

Brukerveiledning

Som petrokjemisk avfetting eller ved asfaltfjerning injekteres konsentratet med 2-3% innblanding gjennom høytrykkspyler ved 100-150 bar og ved tempratur på 60-80 grader(påse at underlaget tåler dette).
Dette produkt kan brukes som manuell asfaltfjerner dersom underlaget er tørt.
Produktet legger igjen en film som fjernes ved bruk av såpeprodukt med innehold av tensider.

Dosering

Gjennom steamer ved høyt trykk:
2-3%

Til bruk ved manuell fjerning av tjære, asfalt, tectyl:
Bruk konsentrert væske.

Tilleggsinformasjon

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS