Tardis

Beskrivelse

Meget effektiv og hurtigvirkende asfalt, tjære og limfjerner.
Fjerner asfalt, tjære, tectyl, lim, tyggegummi, gummimerker på terskler og dørtrekk m.m.
Emulgerer med vann for enkel skylling.
Effektiv også til fjerning av fett og olje.

Brukerveiledning

Som asfaltfjerner til bil:
Produktet brukes ufortynnet. Påfør nedenfra og opp på tørr eller våt overflate med spraykanne. La produktet virke 3-10 minutter. Påfør mer produkt ved behov. La ikke produktet tørke på overflaten. Påfør deretter alkalisk såpe nedenfra og opp og la virke noen få minutter. Spyl så av med vann nedenfra og opp. Skyll ovenfra og ned til slutt.

Produktet kan også påføres med svamp, men da må vaskeobjektet spyles grundig først. Ved manuell berøring oppnår man et raskere resultat.

Produktet kan skade vindusvisker-gummi.

Som motorvask:
Ved bruk til motorvask, se til at motorrom-komponentene er avkjølt siden produktet er brennbart. Produktet brukes ufortynnet. Påfør på tørr eller våt overflate med spraykanne. La produktet virke 3-10 minutter. Påfør mer produkt ved behov. La ikke produktet tørke på overflaten. Påfør deretter alkalisk såpe og la virke noen få minutter. Spyl så av med vann. Skyll ovenfra og ned til slutt til alle produktrester er fjernet.

Som limfjerner og til fjerning av større mengder med fett/ olje:
Brukes kun på overflater der underlaget tåler løsemiddel. Se til at underlaget er avkjølt siden produktet er brennbart. Produktet brukes ufortynnet. Påføres tørr overflate med spraykanne.
La produktet virke 5->15 minutter. Påfør mer produkt ved behov. La ikke produktet tørke på overflaten. Skyll/ tørk av. Vask evt. over med alkalisk såpe.

Dosering

Bruk ufortynnet væske.

Tilleggsinformasjon

Produktet vil være mest effektivt på tørr avkjølt overflate.
Bruk av varmt vann gir et bedre vaskeresultat.
Produktet inneholder emulgator for enkel avskylling med vann.
Produktet kan skade løsemiddelsensitiv plast og lakk. Ved tvil, prøv på et lite synlig område.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS