Fatpumpe/hevert kort

Beskrivelse

Fatpumpe/hevert til kjemi. Virker etter hevertprinsippet. Anvendelig for de fleste lettflytende væsker.
Sugetype: Belg, Manuell klemmetype

Gjeldende væsker: parafin, diesel, bensin, vann (ikke trygt å drikke), lette oljer, kjemiske insektmidler, såper, vaskemidler, milde syrer, frostvæske, flytende voks, ikke etsende- ikke giftig plastmateriale

Pumpen er IKKE til bruk for følgende væsker: aceton, benzen, kreosol, netronsyre, metylet yle, etyl, fenol, haltsyre, konsentrert kaustisk soda flytende, svovelsyre, toulen, etc.

Spesifikasjoner:
Gods kropp: Plast PE (Polyethylene)
Innfesting: Ingen gjengeinnfesting
Oppsugingsrør lengde: 375 mm
Oppsugingsrør ytterdiameter: 15 mm
Utløpsslange lengde: 530 mm
Utløpsslange ytterdiameter: 13 mm
Maks kapasitet: ~6 l/min.
Maks væsketemperatur: +5 til -40 °C.
Mål: L x Ø: 520 x 53 mm.
Vekt: ~66 gram.

Brukerveiledning

1. Plasser det korteste røret ned i åpningen på fatet/beholderen med væske som skal pumpes ut.
2. Plasser utløpslangen ned i mottaksbeholderens åpning. Se til at mottakerbeholder er lavere plassert enn leveringsbeholder.
3. Se til at korken på toppen av pumpen er skrudd til. Ta tak i belgen på toppen av pumpen og klem denne gjentatte ganger til væsken begynner å strømme. Væsken vil fortsette å strømme gjennom leveringsslangen så lenge innholdet i forsyningsbeholderen er høyere enn nivået i mottaksbeholderen.
4. Hvis væskestrømmen stopper fordi nivået i forsyningsbeholderen er for lavt, ta tak i håndtaket, trykk belgen på toppen av pumpen gjentatte ganger eller løft beholderen slik at den er over mottaksbeholderen.
5. For å stoppe væskestrømmen når som helst, skru opp korken på toppen av pumpen. For å starte væskestrømmen på nytt, skru til korken og gjenta trinn 3.

English instructions:
1. Place the shortest tube into supply container opening.
2. Place the outlet of the delivery hose into receiving container opening.
3. Make sure the cap on top of the grip is tighten. Grasp the bellows on top of the pump and squeeze it repeatedly until liquid begins to flow. Liquid will continue flowing through delivery hose as long as the level of contents of the supply container is higher than that the level in the receiving container.
4. If shipon action stops because the level in the supply container is to low, grasp the bellows on top of the pump and squeeze it repeatedly or raise the container so it is above receiving container.
5. To stop shipon flow at any time, unscrew cap at the top of the grip. To restart flow, close the cap and repeat step 3.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS