Fatpumpe/hevert lang

Beskrivelse

Beskrivelse:

Fatpumpe/hevert til 200 liters fat. Virker etter hevertprinsippet. Anvendelig for de fleste lettflytende væsker.
Sugetype: Manuell opp- og nedstempeltype

Gjeldende væsker: parafin, diesel, bensin, vann (ikke trygt å drikke), lette oljer, kjemiske insektmidler, såper, vaskemidler, milde syrer, frostvæske, flytende voks, ikke etsende- ikke giftig plastmateriale

Pumpen er IKKE til bruk for følgende væsker: aceton, benzen, kreosol, netronsyre, metylet yle, etyl, fenol, haltsyre, konsentrert kaustisk soda flytende, svovelsyre, toulen, etc.

Spesifikasjoner:
Gods kropp: Plast PE (Polyethylene)
Gjengeparti: 2″NPS, 30 mm. fingjenget til stålfat.
Adapter til plastfat er tilgjengelig (Art.nr.750023/EBA205T)
Oppsugingsrør lengde: 850 mm.
Oppsugingsrør ytterdiameter: 25,5 mm.
Utløpsslange lengde: 1200 mm.
Utløpsslange ytterdiameter: 22,5 mm.
Maks kapasitet: 18,5 l/min.
Maks væsketemperatur: +5 til -40 °C.
Mål: L x Ø: 1190 x 86 mm.
Vekt: 400 gram.

Brukerveiledning

1. Plasser det korteste røret ned i åpningen på fatet/beholderen med væske som skal pumpes ut.
2. Plasser utløpslangen ned i mottaksbeholderens åpning. Se til at mottakerbeholder er lavere plassert enn leveringsbeholder.
3. Se til at korken på toppen av pumpen er skrudd til. Ta tak i toppen på pumpen og trykk ned gjentatte ganger til væsken begynner å strømme. Væsken vil fortsette å strømme gjennom leveringsslangen så lenge innholdet i forsyningsbeholderen er høyere enn nivået i mottaksbeholderen.
4. Hvis væskestrømmen stopper fordi nivået i forsyningsbeholderen er for lavt, ta tak i håndtaket, trykk ned gjentatte ganger eller løft beholderen slik at den er over mottaksbeholderen.
5. For å stoppe væskestrømmen når som helst, skru opp korken på toppen av pumpen. For å starte væskestrømmen på nytt, skru til korken og gjenta trinn 3.

English instructions:
1. Place the shortest tube into supply container opening.
2. Place the outlet of the delivery hose into receiving container opening.
3. Make sure the cap on top of the grip is tighten. Grip handle, pressing down repeatedly until liquid begins to flow. Liquid will continue flowing through delivery hose as long as the level of contents of the supply container is higher than that the level in the receiving container.
4. If shipon action stops because the level in the supply container is to low, grip handle, pressing down repeatedly or raise the container so it is above receiving container.
5. To stop shipon flow at any time, unscrew cap at the top of the grip. To restart flow, close the cap and repeat step 3.

Tilleggsinformasjon

Gjenger på fatpumpen er fingjenget og passer til stålfat. Ved bruk på plastfat kreves adapter: Adapter Fatpumpe varenummer: 750023

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS