Pakningsett til Mesto spraykanner

Tilhørende Produktgrupper

  • Kjemi (lavtrykk),
  • Spraykanner og trykkluftkanner,

Tilhørende Bransjer

  • Driftsavdeling/generell industri,
  • Næringsmiddelindustri,
  • Skade- og lakkavdeling,
  • Vaskehall,
  • Verksted,

Beskrivelse

6001L: FPM/ Viton pakningsett til Inox spraykanner.
6002L: FPM/ Viton pakningsett til Profi Plus, Cleaner, Fix Plus og
Primer spraykanner.
6002L: EPDM pakningsett til Cleaner spraykanner.
4002L: FPM/ Viton pakningsett til Universal 3132PG, 3132PR, Cleaner 3132PP og 3132NG spraykanner.
4002E: EPDM pakningsett til Cleaner 3132BC spraykanner.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS