Biocidal Cleaner XLS

Beskrivelse

Konsentrert alkalisk vaske- og desinfeksjonsmiddel

Flerbruks vaske- og desinfeksjonsmiddel for bruk i næringsmiddel-sektoren.
Til rengjøring og desinfeksjon av transportenheter som frakter næringsmidler, prosessanlegg, slakterier og kjøttproduserende fabrikker.
Fjerner effektivt fett, protein og karbohydratholdig smuss fra kontaktflater som prosess-utstyr, transportbånd, slaktebord og andre arbeidsflater. Designet for påføring gjennom skumpålegging, lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker.

-Effektiv mot et bredt spekter av bakterier.
-Biologisk nedbrytbart og løsemiddelfritt.

Brukerveiledning

Produktet rengjør og desinfiserer effektivt alle harde overflater.
Fjern/skrap og spyl bort løst smuss.
Påfør utblandet produkt med lavtrykksprøyte, via skumanlegg eller høytrykkspyler nedenfra og opp.
Påkrevd minimum virketid for desinfeksjon/bakteriedreping er 5 minutter.
Om nødvendig bruk børste/skrubb/svamp for å løsne smusset.
Skyll godt av med rent vann, kaldt eller varmt. For best resultat anbefales vanntemperatur mellom 40°C og 60°C.

Dosering

Bland produktet fra 2% - 20% ut med rent vann i forhold til tilsmussingsgrad og hardheten på det lokale vannet.

Tilleggsinformasjon

Ved vask av proteininnholdig smuss skal avspylingstemperaturen ikke overstige 60 °C.
Produktet kan ved feil bruk og gjentatt eksponering skade aluminium, andre myke metaller og en-sjikts lakk.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.
Lagres tørt i originalemballasje mellom 5 og 35 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys.
Lagres over år i uåpnet originalemballasje.
Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager.
Leveres i UN-godkjent plast-emballasje på 25L, 205L og 1000L.
Produktet er i henhold til desinfeksjon standard EN1276:2009 og EN1650:2008.
Produktet er kompatibelt med QAC-baserte sanitære midler og desinfeksjonsmidler.
Produktet er biologisk nedbrytbart.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS