Biocidal Cleaner XLS

Beskrivelse

Konsentrert alkalisk vaske- og desinfeksjonsmiddel

Flerbruks vaske- og desinfeksjonsmiddel for bruk i næringsmiddelsektoren.
Til rengjøring og desinfeksjon i prosessanlegg, slakterier, kjøttproduserende fabrikker og transportenheter som frakter næringsmidler.
Fjerner effektivt fett, protein og karbohydratholdig smuss fra kontaktflater som prosessutstyr, transportbånd, slaktebord og andre arbeidsflater. Designet for påføring gjennom skumpålegging, lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker.

-Effektiv mot et bredt spekter av bakterier.
-Biologisk nedbrytbart og løsemiddelfritt.

Brukerveiledning

Produktet rengjør og desinfiserer effektivt alle harde overflater.
Fjern/skrap og spyl bort løst smuss.
Påfør utblandet produkt med lavtrykksprøyte, via skumanlegg eller høytrykkspyler nedenfra og opp.
Påkrevd minimum virketid for desinfeksjon/bakteriedreping er 5 minutter.
Om nødvendig bruk børste/skrubb/svamp for å løsne smusset.
Skyll godt av med rent vann, kaldt eller varmt. For best resultat anbefales vanntemperatur mellom 40°C og 60°C.

Dosering

Bland produktet fra 2% - 20% ut med rent vann i forhold til tilsmussingsgrad og hardheten på det lokale vannet.

Tilleggsinformasjon

Ved vask av proteininnholdig smuss skal avspylingstemperaturen ikke overstige 60 °C.
Produktet kan ved feil bruk og gjentatt eksponering skade aluminium, andre myke metaller og en-sjikts lakk.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.
Lagres tørt i originalemballasje mellom 5 og 35 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys.
Lagres over år i uåpnet originalemballasje.
Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager.
Leveres i UN-godkjent plast-emballasje på 25L, 205L og 1000L.
Produktet er i henhold til desinfeksjon standard EN1276:2009 og EN1650:2008.
Produktet er kompatibelt med QAC-baserte sanitære midler og desinfeksjonsmidler.
Produktet er biologisk nedbrytbart.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS