Triple Food

Beskrivelse

Biosid vaske og desinfeksjonsmiddel til næringsmiddelindustrien

  • Meget effektiv og dyptrensende
  • Fjerner fett, blod, vegetabilske oljer og fastbrente rester
  • Etterlater ingen skadelige rester – Løsemiddelfri

Triple Food er et sterkt alkalisk vaske-og desinfeksjonsmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien. Den fjerner fett, blod, slam, fiskeskjell, proteinprodukter og ekskrementer. Ideell til nedvask av vegger, prosessutstyr, transportbånd og produksjonsutstyr generelt innen
næringsmiddelindustrien. Brukes til daglig vask av produksjonsutstyr på fiskebåter, mottaks/foredlings-anlegg, fiskeoppdrettsanlegg, storkjøkken m.m. Brukes til generell rengjøring og innvendig nedvask av driftsbygninger i landbruket.

Brukerveiledning

Produkt brukt gjennom høytrykksvasker ved høyt trykk:
Bruk nødvendig innblanding. Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15-30 cm). Skyll vaskeobjekt ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester.
Innblanding med varmt vann: 1:50 -1:100 / 1 - 2%.
Innblanding med kaldt vann: 1:25 -1:50 / 2 - 4%.

Pålegging av produkt ved lavt trykk (skum):
Ferdigblandet produkt påføres vaskeobjekt nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La produktet virke ca. 15 minutter. La ikke produktet tørke på vaskeobjektet. Graden av tilsmussing vil påvirke virketiden. Spyl av med høytrykk nedenfra og opp med vaskeavstand 15 - 30 cm. Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester.
Blandingsforhold: 1:20 - 1:60 (1,5 - 5%).

Tilleggsinformasjon

Bruk maks. 60 °C varmt vann og min. 100 bars trykk.
Blandingsforholdene er gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til kalkinnholdet i vaskevannet. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet (maks 60 °C).
Dersom vaskeflaten er varm må vaskeobjektet kjøles ned med kaldt vann før påføring av produkt. Manuell berøring kan være påkrevd ved sterk tilsmussing.
NB! Produktet kan skade/matte sink, aluminium, tinn, plast, lakk, maling, glass, pleksiglass og kadmium.
Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet originalemballasje. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager.
Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 5, 25 og 205 liter.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS