Smart Næringsmiddelvask

Beskrivelse

Konsentrert sterkt alkalisk vaske og desinfeksjonsmiddel til næringsmiddelindustrien.

Til vask av kjøretøyer/lokaler/utstyr m.m. der det blir håndtert mat.
Rengjøring av produksjonsutstyr på fiskebåter, mottaks/foredlings/oppdretts-anlegg, storkjøkken/kantiner, generell rengjøring og innvendig nedvask av driftsbygninger i landbruket.

Fjerner effektivt fett, blod, slam, fiskeskjell, proteinprodukter, ekskrementer.
Ideell til nedvask av vegger, prosessutstyr, transportbånd og produksjonsutstyr generelt innen næringsmiddelindustrien.

Brukerveiledning

Produkt brukt gjennom høytrykksvasker ved høyt trykk:
Bruk nødvendig innblanding. Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15-30 cm).
Skyll vaskeobjekt ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester.
Innblanding med varmt vann: 1:50 -1:100 / 1 - 2%. Innblanding med kaldt vann: 1:25 -1:50 / 2 - 4%.

Pålegging av produkt ved lavt trykk (skum):
Ferdigblandet produkt påføres vaskeobjekt nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La produktet virke ca. 15 minutter. La ikke produktet tørke på vaskeobjektet. Graden av tilsmussing vil påvirke virketiden. Spyl av med høytrykk nedenfra og opp med vaskeavstand 15 - 30 cm. Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten.
Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester. Blandingsforhold: 1:20 - 1:60 (1,5 - 5%).

Tilleggsinformasjon

Bruk maks. 60 °C varmt vann og min. 100 bars trykk.

Blandingsforholdene er gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til kalkinnholdet i vaskevannet. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet (maks 60 °C).
Dersom vaskeflaten er varm må vaskeobjektet kjøles ned med kaldt vann før påføring av produkt. Manuell berøring kan være påkrevd ved sterk tilsmussing.

Produktet kan skade/matte sink, aluminium, tinn, plast, lakk, maling, glass, pleksiglass og kadmium.

Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet originalemballasje.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS