Ali Shine

Beskrivelse

  • Fjerner raskt bremsestøv og skitt.
  • Utviklet for bruk på klarlakkert aluminium, plasteksteriør og glass.
  • Økonomisk i bruk. Kan tynnes med vann.
  • Ugiftig formulering.

Ali Shine er en syrebasert felgrens. Den brukes til å rengjøre aluminiumsfelger, stålfelger, plastkapsler, plasteksteriør, glass m.m. for piggstøv, bremsestøv og skitt. Løsner fastbrent piggstøv og bremsestøv (gul/ brunt belegg). Ali Shine er også meget godt egnet for nedvask av vegger i vaskehaller og industrigulv (eks. betonggulv før maling med epoxy) sammen med f.eks. Smart Wheels/ Smart Powerwash, G101 eller tilsvarende høyalkaliske produkter. Ali Shine fungerer bra på rengjøring av rustne stålcontainere og fjerning av kalkutslag. Produktet brukes med forsiktighet på uoriginale/ eldre overflater. Brukes ikke på en-sjikt lakk, skadet/ ubehandlet/ høyglanspolert/ eloksert aluminium eller på krom.

Brukerveiledning

Felgrens, generell-vask:
1. Spyl først bort grus og løs smuss med vann.
2. Ali Shine påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten! 3. Skyll godt av med vann.
4. Påfør deretter Smart Wheels/ Smart Powerwash eller annen alkalisk trafikkfilmfjerner for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
5. Skyll godt av med vann.

Felgrens, nedvask:
1. Spyl først bort grus og løs smuss med vann.
2. Ali Shine påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.
4. Påfør deretter Smart Asfaltfjerner med spraykanne. La virke i 3 min.
5. Påfør Smart Wheels/ Smart Powerwash eller G101 med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
6. Skyll godt av med vann.

Nedvaskemiddel:
1. Ali Shine påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med egnet svamp/ børste eller spraykanne nedenfra og opp. La virke 5-10 minutter, avhengig av størrelse/ mengde på metallpartikler/ kalkutslag/ skitt. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.
3. Påfør Smart Wheels/ Smart Powerwash eller G101 med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 5-10 min.
4. Skyll godt av med vann.
5. Betonggulv: Viktig at betongen tørker tilstrekkelig opp før påføring av epoxy/ maling (Konferer leverandør av epoxy/ maling).

Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate: Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/ børste. Skyll av med vann.

Dosering

Ved generell rengjøring bland 1:3 med vann. Ved sterk tilsmussing blandes produktet sterkere.

Tilleggsinformasjon

Forurensningen som fester seg på kjøretøyer/ vaskehaller består i hovedsak av skitt (sand/ støv), trafikkfilm, salt, bremsestøv, piggstøv og asfaltprikker. Ingen vaskemiddel inneholder alle komponenter som skal til for å vaske helt rent. Kjemikalier med lav pH, høy pH og hydrokarboner vil være nødvendige for å oppnå helt ren vaskeflate.
Der syrebaserte produkter er en del av vaskeprosessen er det viktig at det alkaliske (høy pH) produktet blir lagt på til slutt for å nøytralisere pH på vaskeflaten etter bruk av syre (lav pH).
I brukerveiledningen har vi satt opp det forslaget vi mener fungerer bra.
Pga. produktets lave pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse søk opp sikkerhetsdatablad i menyen HMS øverst på siden.

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS