Smart Syrevask

Beskrivelse

Spesialmiddel for fjerning av kalk, rustavleiringer, betong og annet fastgrodd smuss fra maskiner og utstyr. Brukes til vask av betongbiler, båter, teglsteinsmurer, felgrens m.m.

Brukerveiledning

Vask av betongbiler, teglsteinsmurer og fjerning av rustavleiringer:
1. Smart Syrevask påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke ca. 10 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med store mengder vann.
3. På betongbiler og lakkerte overflater påføres deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

Nedvaskemiddel til betonggulv før maling/etsing:
1. Smart Syrevask påføres utblandet opp til 1:1 med vann. Påfør med egnet svamp/ børste eller spraykanne. La virke ca.10 minutter, avhengig av tilsmussinggrad på gulvet.
2. Skyll godt av med vann.
3. Viktig at betonggulvet tørker tilstrekkelig opp før påføring av epoxy/ maling (Konferer leverandør av epoxy/ maling).

Vask av felger, båtskrog og undervannshus:
1. Smart Syrevask påføres utblandet opp til 1:2 med vann. Påfør med egnet svamp/børste eller spraykanne. La virke ca. 5-10 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.
3. Påfør deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

Rengjøring av høytrykkvasker:
1. Smart Syrevask blandes 1:5 med vann i beholder/ kar, og la denne blandingen sirkulere gjennom høytrykkvaskeren i minimum 10 minutter.
2. Skyll godt gjennom med store mengder vann.
Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:
Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/ børste. Skyll av med vann.

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Bruk av varmt vann vil også forbedre vaskeresultatet.

Dosering

Fra 1:1 - 1:5avhengig av hva som skal gjøres rent og mengde smuss som skal vaskes bort.
Følg forklaring i Brukerveiledning.

Tilleggsinformasjon

Pga. produktets lave pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern.

NB! La ikke produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet vil kunne skade baselakk, plast, overflatebehandlet aluminium og andre lettmetaller. Ved mistanke; prøv produktet på ett lite synlig sted. Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent. Lagres i original-emballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet originalemballasje. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager. Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 200 og 1000 liter.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS