Treble X

Beskrivelse

  • Syrevaskemiddel
  • Fjerner betong/mørtel- og rust-avleiringer.
  • Nedvaskemiddel til betonggulv før maling.
  • Fjerner effektivt skjell/ rur på båtskrog/ undervannshus
  • Effektiv på bremsestøv (felgrens)
  • Fjerner effektivt kalkbelegg innvendig i varmtvannsvaskere.

Treble X er et effektivt syrevaskemiddel til fjerning av rustavleiringer, betong/ mørtel-rester og kalk. Produktet brukes til rengjøring av betongbiler, betonggulv, teglsteinsmurer, båter, felger m.m.
Produktet kan skade baselakk, plast og uoriginale/ eldre overflater.
Brukes ikke på en-sjikt lakk, skadet/ ubehandlet/ høyglanspolert/ eloksert aluminium eller på krom.

Brukerveiledning

Vask av betongbiler, teglsteinsmurer og fjerning av rustavleiringer:
1. Treble X påføres utblandet opp til 1:5 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke ca. 10 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med store mengder vann.
3. På betongbiler og lakkerte overflater påføres deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

Nedvaskemiddel til betonggulv før maling:
1. Treble X påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med egnet svamp/ børste eller spraykanne. La virke ca.10 minutter, avhengig av tilsmussinggrad på gulvet.
2. Skyll godt av med vann.
3. Viktig at betonggulvet tørker tilstrekkelig opp før påføring av epoxy/ maling (Konferer leverandør av epoxy/ maling).

Vask av felger, båtskrog og undervannshus:
1. Treble X påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med egnet svamp/ børste eller spraykanne. La virke ca. 5-10 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.
3. Påfør deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

Rengjøring av høytrykkvasker:
1. Treble X blandes 1:10 med vann i beholder/ kar, og la denne blandingen sirkulere gjennom høytrykkvaskeren i minimum 10 minutter.
2. Skyll godt gjennom med store mengder vann.
Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:
Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/ børste. Skyll av med vann.

Dosering

Fra 1:3 - 1:10 avhengig av hva som skal gjøres rent og mengde smuss som skal vaskes bort.
Følg forklaring i Brukerveiledning.

Tilleggsinformasjon

Pga. produktets lave pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS