Smart Wheels

Beskrivelse

Smart Wheels er en skummende syrefri felgrens. Den brukes til å fjerne bremsestøv, smuss og trafikkfilm fra aluminiumsfelger med klarlakk, stålfelger, hjulkapsler og lakkerte flater. Den er også meget godt egnet til motorvask, innvendig vask av dørkarmer/ tanklokk og som insekts-fjerner foran på kjøretøyer. Smart Wheels skader ikke plast, gummi eller glass ved riktig bruk. Produktet brukes med forsiktighet på uoriginale/ eldre overflater. Brukes ikke på elokserte og ubehandlede aluminiums-overflater. Ved tvil; prøv på et lite synlig område.

Brukerveiledning

Felgrens, generell-vask:
1. Spyl først bort grus og løs smuss.
2. Smart Wheels påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.

Felgrens, nedvask:
1. Spyl først bort grus og løs smuss.
2. Påfør Ali Shine (blandet opp til 1:3 med vann) eller Red 7 (konsentrert). Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.
4. Påfør deretter Smart Asfaltfjerner med spraykanne. La virke i 3 min.
5. Smart Wheels påføres så konsentrert. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/ børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
6. Skyll godt av med vann.

Motorvask/ innvendig vask av dørkarmer:
1. Se til at motor har kjølt seg ned før vask.
2. Påfør Smart Asfaltfjerner med spraykanne. La virke i 3 min.
3. Påfør deretter Smart Wheels konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med spraykanne nedenfra og opp. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
4. Skyll godt av med vann.

Innsektsfjerner:
1. Påfør Smart Wheels konsentrert med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.

Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:
Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/ børste. Skyll av med vann.

Dosering

Konsentrert eller blandes opp til 1:3 med vann.

Tilleggsinformasjon

Forurensningen som fester seg på kjøretøyer består i hovedsak av smuss (sand/ støv), trafikkfilm, salt, bremsestøv, piggstøv og asfaltprikker. Ingen vaskemiddel inneholder alle komponenter som skal til for å vaske helt rent. Der syrebaserte produkter er en del av vaskeprosessen er det viktig at det alkaliske (høy pH) produktet blir lagt på til slutt for å nøytralisere pH på vaskeflaten etter bruk av syre (lav pH). I brukerveiledningen har vi satt opp det forslaget vi mener fungerer bra. Pga. produktets høye pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelses-hansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS