INJEKTOR JUSTERBAR 202 BPE

Tilhørende Produktgrupper

  • Injektorer,
  • Kjemi (lavtrykk),
  • Kjemiblandere,

Tilhørende Bransjer

  • Driftsavdeling/generell industri,
  • Næringsmiddelindustri,
  • Skade- og lakkavdeling,
  • Verksted,

Beskrivelse

Kjemiblander for direkte blanding og pålegging av vannblandelige kjemikalier.
Vann under lavt trykk(eks;trykk i vannkranen) samt en injektorløsning er alt som trengs for å legge ferdigblandet vaskesåpe direkte på ønsket vaskeobjekt.
Injektoren, sugeslange (2,3m), keramikklodd, sil til sugeslange.
Innfestning: 3/8″ innv. BSP i begge ender.
Maks 35 bar.

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på
1:3,5 (22% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann).
For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk. Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangen er for tynn eller lang).

Tilleggsinformasjon

Denne injektor består av blant annet messing.
Enkelte kjemikalier vil tære messing.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS