Injektor messing lang justerbar 1,8 mm. 3/8" M+M.

Beskrivelse

Høytrykks kjemiblander i messing for direkte blanding og pålegging av vannblandelige kjemikalier.

Spesifikasjoner:
Innfesting: Inn og ut: 3/8″ utv. BSP
Maks trykk: 250 bar.
Maks væsketemperatur: 60 °C.
Maks kapasitet: 30 l/min.
Dyseåpning: 1,8 mm.
NB! Pil på injektor skal stå i væskestrømmens retning.

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.

For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk. Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangen er for tynn eller lang).

Tilleggsinformasjon

Denne injektor består av blant annet messing.
Enkelte kjemikalier vil tære messing.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS