Blander høy kapasitet til kran

Beskrivelse

Enhet til utblanding av konsentrert kjemi, spylevæskekonsentrat m.m. til ferdig bruksløsning.
Plast kjemiblander for montering på 3/4″ vannkran.
Kjemislange: 200 cm. med keramikkvekt og bunnsil med tilbakeslagsventil
Påfyllingsslange: 90 cm.
Maks innblanding: 1:2
Dysepakke og blandetabell.
Min. 10 psi. vanntrykk er påkrevd for at blanderen skal virke.
Blanderen starter når vannkranen åpnes. Blanderen stopper når vannet stenges.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS