Blander Accudose enkel

Beskrivelse

Enheten er produsert i høykvalitets kjemikalieresistente materialer.
Ingen elektrisitet. Kompakt, lett å oppbevare.
Økt sikkerhet. Enkel i bruk, økt produktivitet for de ansatte.
Maks økonomisk og rengjøringsmessig ytelse ut av konsentrat.
Miljømessig bevisst blandesystem.

Enheten AccuDose Enkel brukes for utblanding av konsentrerte vannbaserte kjemikalier til ferdig bruksløsning. Blanderen lar deg enkelt koble sammen det antall enheter du trenger for å møte ditt behov. Blandingsenhetene er tilgjengelig i modeller med stor og liten gjennomstrømming, for fylling av alt fra små spraykanner til større reservoar, og med forskjellige farger på enhetene for lettere å kunne skille de fra hverandre. Enheten er produsert i kjemibestandig polypropylen. Den er produsert med henseende til driftssikkerhet og holdbarhet. Enheten krever kun vanntilkobling fra det lokale vann-nettet. Vann under lavt trykk (min. 1,76 bar), riktig dyse og sugeslange (dimensjon og lengde) trengs for at blanderen skal fungere. Det må det ikke oppstå for mye mottrykk. Blanderen virker ikke dersom sugeslangen er for tynn eller lang. Dersom konsentratet har samme viskositet/ tykkelse som vann (CP=1) blander enheten ut i forholdet ca. 1 :3,5 (22,2%) eller svakere (dersom løftehøyden ikke overstiger 1,8 meter). Enheten har vedlagt en pose med dyser. Disse har forskjellige hulldiameter for varierende innblanding (dysene er fargekodet). Maks ferdigblandet volum gjennom enheten er ca. 14 liter pr. min. Blanderen brukes til de fleste typer kjemikalier. Ved bruk av kjemikalier som er sterkt etsende eller ved bruk av sterke mikroemulsjoner kan medfølgende bunnsil/tilbakeslagsventil (farge blå-FPM-VITON) ta skade. Tilsvarende bunnsil/tilbakeslagsventil med EPDM-pakning (farge grå-EPDM) er tilgjengelig på etterspørsel.

Spesifikasjoner:
Art. nr. 3833100
Vanntilkobling inn: 3/4″ F. BSP m/sil.
Min vanntrykk inn på enhet: 1,76 bar (25 PSI).
Sterkeste innblanding: 1 – 3,5 ved viskositet 1 cp.
Maks fløde pr. min.: 14 liter
Maks løftehøyde: 1,8 meter.

Dimensjoner:
Mål enhet eks. slanger og dysesett: H= 177mm,
B= 140mm, D= 117mm.
Mål i emballasje: H= 205mm, B= 365mm, D= 300mm.
Vekt enhet inkludert slanger, dysesett, keramikkvekt og monteringsmateriell: 0,75 kg.
Vekt i emballasje: 1,25 kg.

Dosering

NB! Viktig å åpne vannkranen godt for at blanderen skal blande riktig. Kran som åpner helt ved kvart omdreining som f.eks. kulekran er å foretrekke.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS