Blander med skylling 605T

Tilhørende Produktgrupper

  • Injektorer,
  • Kjemi (lavtrykk),
  • Kjemiblandere,
  • Rekvisita (desinfeksjonsmidler),
  • Rekvisita (næringsmiddelprodukter),

Tilhørende Bransjer

  • Driftsavdeling/generell industri,
  • Næringsmiddelindustri,
  • Skade- og lakkavdeling,
  • Verksted,

Beskrivelse

Kjemiblander for direkte blanding og påleggelse av vannblandelige kjemikalier. Monteres på vegg med tilførselslangen montert på kran.
Enheten er utstyrt med to kraner; en for kjemi og en for skylling (rent vann).
Innfesting inn: 3/4″ F. NPT
Innfesting ut: 3/4″ M. NPT

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på
1:10 (9% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann). Dysesett for div. innblandinger følger med.

Tilleggsinformasjon

Pålegging av produktet krever riktig størrelse på slange og dyse. Anbefalt brukt pistol og dyse er 760030 PISTOL KJEMI/ SKUM

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS