Blander med skylling 605T

Beskrivelse

Kjemiblander for direkte blanding og påleggelse av vannblandelige kjemikalier. Monteres på vegg med tilførselslangen montert på kran.
Enheten er utstyrt med to kraner; en for kjemi og en for skylling (rent vann).
Innfesting inn: 3/4″ F. NPT
Innfesting ut: 3/4″ M. NPT

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på
1:10 (9% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann). Dysesett for div. innblandinger følger med.

Dosering

NB! Viktig å åpne vannkranen godt for at blanderen skal blande riktig. Kran som åpner helt ved kvart omdreining som f.eks. kulekran er å foretrekke.

Tilleggsinformasjon

Pålegging av produktet krever riktig størrelse på slange og dyse. Anbefalt brukt pistol og dyse er 760030 PISTOL KJEMI/ SKUM

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS