Blander skum med deksel 294DC

Beskrivelse

Kjemiblander for direkte skumpålegging av vannblandelige kjemikalier.
Vann under lavt trykk (eks. trykk i vannkranen), trykkluft samt en injektorløsning er alt som trengs for å legge ferdigblandet vaskesåpe direkte på ønsket vaskeobjekt.
Injektor, sugeslange (2,3 meter), keramikklodd og sil til sugeslange.
Innfesting:
Tilkobling luft inn: 1/4″ F. NPT
Tilkobling vann inn: 3/4″ F. BSP
Tilkobling skum ut: 3/4″ M. BSP

Brukerveiledning

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren samt at det er tilkoblet trykkluft.
Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange(dimensjon og lengde).
Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet samt kvaliteten på skummet.
Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på
1:3,7 (21% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann).
For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk. Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangene er for tynne eller lange).

Dosering

NB! Viktig å åpne vannkranen godt for at blanderen skal blande riktig. Kran som åpner helt ved kvart omdreining som f.eks. kulekran er å foretrekke.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS