Blander til kran 3/4"

Beskrivelse

Kjemiblander for montering på 3/4″ vannkran. Trykk inn knappen på siden av huset for å starte innblanding av såpen. Slår seg automatisk av når vannet stenges. Max innblanding 1:10 (9%).

Brukerveiledning

Monter ønsket dyse for ønsket blandingsforhold (dysepakke og tabell følger med).

Dosering

Sterkeste innblanding er 1:10 (9%).
NB! Viktig å åpne vannkranen godt for at blanderen skal blande riktig. Kran som åpner helt ved kvart omdreining som f.eks. kulekran er å foretrekke.

Tilleggsinformasjon

Laget av rustfritt stål. Meget god kvalitet.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS