Blander Hydrominder 515GB

Beskrivelse

Automatisk blander.
Monteringsbrakett og vanntilkobling inkludert
Refyller reservoarer av alle størrelser med konstant kjemisk løsning.
Ideell for bruk til automatiske bilvaskemaskiner.

Enheten HydroMinder brukes for helautomatisk utblanding av vannbaserte kjemikalier og den opprettholder et reservoar med ferdigblandet løsning. Dersom konsentratet har samme viskositet/ tykkelse som vann (CP=1) blander enheten ut i forholdet ca. 1:1 (50%) eller svakere (dersom løftehøyden ikke overstiger 1,4 meter). Enheten har vedlagt en pose med blandedyser. Disse har forskjellige hulldiameter for varierende innblanding (dysene er fargekodet). Maks ferdigblandet volum gjennom enheten er ca. 5 liter pr. min. HydroMinder brukes til de fleste typer kjemikalier. Ved bruk av kjemikalier som er sterkt etsende eller ved bruk av sterke mikroemulsjoner kan medfølgende bunnsil/tilbakeslagsventil (farge blå-FPM-VITON) ta skade. Tilsvarende bunnsil/tilbakeslagsventil med EPDM-pakning (farge grå-EPDM) er tilgjengelig på etterspørsel.

Spesifikasjoner:
Vanntilkobling inn: 3/4″ F. BSP m/sil.
Min vanntrykk inn på enhet: 1,67 bar (25 PSI).
Maks vanntrykk inn på enhet: 5,67 bar (85 PSI).
Sterkeste innblanding: 1 – 1 ved viskositet 1 cp.
Maks fløde pr. min.: 5 liter
Maks løftehøyde: 1,4 meter.

Dimensjoner:
Mål enhet eks. slanger, flottør og dysesett: H= 323mm,
B= 185mm, D= 108mm.
Mål i emballasje: H= 185mm, B= 210mm, D= 350mm.
Vekt enhet inkludert slanger, flottør og dysesett: 2,78 kg.
Vekt i emballasje: 3,1 kg.

Brukerveiledning

HydroMinder er en flottørstyrt blander for vannblandelige kjemikalier. Enheten er produsert i rustfritt stål og kjemibestandig polypropylen. Den er produsert med henseende til driftssikkerhet og holdbarhet. Enheten krever kun vanntilkobling fra det lokale vann-nettet. Vanntrykket skal ligge mellom 1,67 og 5,67 bar.
Enheten blander automatisk på følgende måte:
HydroMinder må brukes i sammenheng med en tank for den ferdigblandede væsken. Nivået på tanken bestemmes ut fra plassering av enheten og med valgt lengde på medfølgende kulelenke (kan kappes). NB! Flottøren må installeres slik at den ikke kan henge seg opp.
Under uttapping av reservoaret, når maks nivået har sunket med ca. 2cm, åpnes magnetventilen og reservoaret fylles opp til maks nivå. Hastigheten på vannstrømmen gjennom blanderen skaper et undertrykk i sugeslangen som suger opp konsentratet. Vannet skal alltid stå på dersom blandingen skal skje helautomatisk.

Dosering

NB! Viktig å åpne vannkranen godt for at blanderen skal blande riktig. Kran som åpner helt ved kvart omdreining som f.eks. kulekran er å foretrekke.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS