Active XLS

Beskrivelse

  • Trafikkfilmfjerner.
  • Synergisk bi-ionisk formel.
  • Overlegen vaskeevne.
  • Anvendelig til alle typer av vaskeutsyr.
  • Løsemiddel- og fosfat-fri.

Active XLS brukes til regelmessig vask av kjøretøyer, motor og verksted.

Brukerveiledning

Manuell pålegging eller pålegging ved lavt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask vaskeobjektet nedenfra og opp til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

NB! Ikke la produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet kan merke elokserte lister og overflatebehandlede lettmetaller.

Dosering

Manuell pålegging eller pålegging av produkt ved lavt trykk:
Sommer / Vinter
Bil 1:5 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Buss/Lastebil 1:5 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Motorvask/Gulvvask 1:5 - 1:10
Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Trafikkfilm-fjerning 1:40 - 1:120
Avfetting/motorvask 1:25 - 1:50

Blandings forholdene er gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten(hardheten på vannet).

Tilleggsinformasjon

Produktet må må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS