Lorrywash W

Beskrivelse

Alkalisk konsentrert vaskeprodukt utviklet for effektiv og regelmessig vask av tyngre kjøretøyer som lastebiler, busser, entreprenørmaskiner og varebiler. Produktet kan også brukes som rammevask, motorvask og gulvvask på verksted o.l.

Brukerveiledning

Alt. 1. Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Bland produkt ut med vann til ønsket styrke:
Sommer / Vinter
Lastebil/ Buss/ Varebiler
1:10-1:20 / 1:5-1:10
Entreprenørmaskiner/ Motorvask/ Gulvvask
1:5-1:10

NB! Dersom vaskeflaten er varm må vaskeobjektet kjøles ned med kald vann før pålegging av produkt.
Utblandet produkt påføres vaskeobjektet nedenfra og opp (dette for å unngå renner).
La ikke produktet tørke på vaskeobjektet!
Spyl av med høyttrykk nedenfra og opp (vaskeavstand 15-30 cm).
Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten.
Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester.
Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Alt. 2. Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bruk nødvendig innblanding med vann:
Trafikkfilm-fjerning 1:40-1:130
Motorvask/ Gulvvask 1:25-1:50

Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15 – 30 cm).
Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester.
Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon

Ved feil bruk kan produktet skade overflatebehandlet aluminium og matte en-sjikts lakk. Ved mistanke sjekk! Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.
Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet originalemballasje. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager. Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 25 og 205 liter.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS