Smart Safewash W

Beskrivelse

  • Konsentrert skånsom bilvask med sitrusolje
  • Meget trygg i bruk.
  • Anvendelig til alle typer kjøretøy.

Smart Safewash W er en effektiv og konsentrert, svakt alkalisk trafikkfilm-fjerner. Produktet er beregnet for skånsom vask av kjøretøy. Det er meget trygt i bruk. Matter ikke lakk. Angriper ikke elokserte lister, glass eller plast.

Brukerveiledning

Pålegging av produkt ved lavt trykk:

Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp(vaskeavstand ca.15 – 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15-30 cm). Skyll ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Dosering

Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Blandes: Sommer / Vinter

Motorkjøretøy 1:10 - 1:20 / 1:7 - 1:15
Verksted gulv 1:7 - 1:10
Motor vask 1:5 - 1:10
Husvask utv. 1:15 - 1:20

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Varmt vann 1:50 - 1:130
Kaldt vann 1:30 - 1:50

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Bruk av varmt vann vil også forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS