TRUCKWASH 39 XLS

Beskrivelse

• Høykonsentrert trafikkfilmfjerner m/voks til kjøretøy.
• Førsteklasses bi-jonic formulering.
• Tilsatt voks og polymer for økt beskyttelse og glans.
• Høykonsentrert for optimal økonomi.
• Biologisk nedbrytbar, løsemiddel og fosfatfri.
• Inneholder trafikkvoks for å beskytte lakkerte flater.

Høykonsentrat som brukes til regelmessig vask av personbiler, lastebiler, busser m.m.
Påføres vaskeobjekt med lavtrykk eller høytrykk.
Produktet er også meget effektivt som motorvask og gulvvask til verksted/industri.

Brukerveiledning

Manuell pålegging eller pålegging ved lavt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.
Blandingsforhold:
Sommer - Vinter
Bil1:15-1:30 - 1:10-1:20
Buss/lastebil 1:15-1:30 - 1:10-1:20
Motorvask/gulvvask 1:10-1:20 - 1:10-1:20

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk: Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask vaskeobjektet nedenfra og opp til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.
Vask nedenfra og opp til vaskeobjekt er rent. Skyll ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.
Blandingsforhold:
Kaldt vann:1:60-1:100
Varmt vann:1:100-1:250

Tilleggsinformasjon

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet. NB! Ikke la produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet kan merke elokserte lister og overflatebehandlede lettmetaller.
Pga. produktets høye pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.

Tilstandsform: Væske
Farge: Lys. Strå
Lukt: Mild
pH: ca. 13 (konsentrat)
Tetthet: ca. 1,082 ved 20 °C
Merkepliktig: Etsende, kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (Alkalisk)
Farlig gods: Klasse 8 Etsende stoffer. UN 1824
Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS