Smartwash W

Beskrivelse

  • Konsentrert trafikkfilmfjerner med sitrusolje.
  • Fjerner alle typer trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett.
  • Anvendelig til alle typer vaskeutstyr.
  • Godt egnet til motorvask og gulvvask

Smartwash W brukes til regelmessig vask av kjøretøyer. Smartwash W er et konsentrat som brukes fortynnet med vann. Påføres vaskeobjekt med lavtrykk eller høytrykk. Produktet kan skade eloksert listverk og ubehandlet aluminium om produktet tørker inn. Varme overflater kjøles med vann før pålegging av produkt

Brukerveiledning

Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Bland produktet ut til ønsket styrke.
Vask ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Skyll ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Dosering

Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Blandes: Sommer / Vinter

Bil 1:8 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Buss/Lastebil 1:8 - 1:15 / 1:5 - 1:10
Motorvask 1:5 - 1:10 / 1:5 - 1:10
Gulvvask manuell 1:5 - 1:10 / 1:5 - 1:10

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:
Trafikkfilm-fjerning 1:40 - 1:120
Avfetting/ motorvask 1:25 - 1:50

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet). Bruk av varmt vann vil også forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon

NB! La ikke produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet kan matte overflatebehandlede aluminiumslister ved feil bruk. Produktet kan matte en-sjikts lakk. Ved mistanke sjekk!

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lignende produkter

Alle rettigheter © 2018 Chemsmart AS